Dialplan w xLite – przydatne informacje

Dialplan to przydatne narzędzie, dzięki któremu za każdym razem, gdy będziemy dzwonić za pomocą komunikatora xLite, program będzie automatycznie modyfikował wprowadzane przez nas numery według ustalonych reguł.

Na przykład, jeśli często dzwonimy do Niemiec, możemy ustawić dialplan, który będzie za każdym razem dodawał przed numerem automatycznie 0049. Możemy też ustawić automatyczne dodawanie numeru kierunkowego strefy warszawskiej, jeśli wprowadzony przez nas numer będzie miał tylko 7 cyfr.

Zastosowań może być wiele, ogranicza nas tylko wyobraźnia. Poniżej kilka wskazówek, jak stworzyć własny dialplan.

Składnia kodu dialplanu w xLite ma postać:

pattern1|pattern2;match=1;<transformation1>=<value1>;match=2;<transformation2>=<value2>;

gdzie:

 • pattern – w tym miejscu wpisujemy wzorzec, który będzie dopasowywany; każdy kolejny wzorzec oddzielamy znakiem |
 • match=n; – „match=” pozostawiamy, a w miejscu „n” wpisujemy numer wzorca, który zostanie powiązany z regułą ustaloną po znaku „;”
 • <transformation> – w tym miejscu wpisujemy kod transformacji, np. kod „pre” oznacza dopisanie cyfr przed numerem
 • <value> – w tym miejscu wpisujemy ilość znaków, które będziemy usuwać (w przypadku prestrip lub poststrip), albo konkretne znaki, które będziemy dopisywać lub nadpisywać (w przypadku pre, post, replace)

Wzorce

 • 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – cyfry, reprezentują konkretne cyfry
 • # * a b c d e f ... – znaki i litery, reprezentują konkretne znaki i litery
  znak „x” jest reprezentowany przez „\x”
  znak „t” jest reprezentowany przez „\t”
 • x – reprezentuje dowolną, pojedynczą cyfrę
 • \a – reprezentuje dowolny, pojedynczy znak alfanumeryczny
 • [cyfra-cyfra] – reprezentuje pojedynczą cyfrę z zakresu liczb np. [1-9] oznacza cyfrę z zakresu od 1 do 9
 • [znak-znak] – reprezentuje pojedynczy znak z zakresu znaków
 • [cyfra1, cyfra2, cyfra3] – reprezentuje pojedynczą cyfrę spośród grupy cyfr np. [1,5,9] oznacza 1 lub 5 lub 9
 • . – powtarza ostatni element 0 lub więcej razy
 • T – znak pauzy, która musi nastąpić przed rozpoczęciem automatycznego wybierania

Pauzę T musimy umieścić zawsze wtedy, gdy chcemy, aby xLite był pewien, że zakończyliśmy już wybieranie numeru, a istnieje ryzyko, że zbyt wcześnie program dopasuje wprowadzone znaki do wzorca. Na przykład, jeśli stworzymy regułę obowiązującą dla numeru składającego się z 7 znaków oraz inną regułę dla numeru składającego się z 9 znaków, to w regule dla 7 znaków będziemy musieli pamiętać o pauzie, aby xLite nie uruchomił reguły dla 7 znaków zbyt wcześnie, zanim upewni się, że nie planowaliśmy wprowadzić 2 dodatkowych znaków. O pauzie musimy pamiętać również zawsze wtedy, gdy użyjemy wzorca „.”, aby xLite nie uruchomił wybierania numeru, zanim zdążymy wprowadzić kolejne znaki.

Kody transformacji

 • prestrip – usuwa pierwsze n znaków
 • poststrip – usuwa ostatnich n znaków
 • pre – dopisuje znaki przed
 • post – dopisuje znaki po
 • replace – zamienia wprowadzone znaki na inne

Kolejność transformacji

Kolejność wprowadzonych reguł w dialplanie nie ma znaczenia. Transformacje zawsze są dokonywane w następującej kolejności:

prestrip > poststrip > pre > post > replace

Przykład

xxxxxxxxxT;match=1;pre="0048";

W przypadku, gdy wprowadzony numer będzie zawierał dokładnie 9 cyfr, przed numerem zostanie dopisane „0048”.

Post Tagged with 

Comments are closed.